top of page
DHR partners

DE MISSIE EN WAARDEN VAN DHR PARTNERS

Waar we voor gaan

REWARDS

DHR Partners wil het engagement van de medewerkers van onze partners verhogen door gebruik te maken van Reward instrumenten. DHR Partners definieert Reward niet louter als de financiële aspecten (Compensation & Benefits). Voor ons kan het ook gaan om initiatieven die fysiek, emotioneel en/of sociaal welbevinden stimuleren.

MAATWERK

Aangezien iedere organisatie uniek is, is het cruciaal de juiste instrumenten aan te wenden. Enkel op die manier zijn we zeker dat de initiatieven die we lanceren in lijn liggen met uw bedrijfsstrategie en dus met wat uw bedrijf wil bereiken.

Maatwerk dat bereikt wordt door écht partnership en dat een meetbaar effect heeft, zijn gegarandeerd als je in zee gaat met DHR Partners. Om van dit effect zeker te zijn, ondersteunt DHR Partners u niet alleen met het identificeren van de juiste opportuniteiten, maar ook met de implementatie ervan: hoe kunnen we een nieuw of aangepast instrument het best administreren en communiceren op de meest efficiënte manier?

reward instrumenten
DHR partners

Waar we voor staan

Het is voor u, als potentiële partner, belangrijk dat u begrijpt wat wij kunnen bieden. Dit niet alleen betreffende de inhoud van ons aanbod, maar nog belangrijker: hoe we met u willen samenwerken.
Het is daarom belangrijk dat u begrijpt wat ons drijft, wat onze waarden zijn.

INTEGRITEIT

De meest voorkomende waarde bij alle service providers, zeker in het HR speelveld.
Het is echter niet omdat integriteit vaak wordt aangehaald, dat het minder belangrijk wordt: DHR Partners zal gedetailleerd en adequaat met uw partneren, rekening houdende met alle verantwoordelijkheden betreffende de geldende wet- en regelgeving.

PARTNERING

DHR Partners –what’s in a name?- streeft naar échte partnerships met zowel klanten als andere (HR) service providers, om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het verhogen van het engagement en welbevinden van uw medewerkers. Partnering beoogt niet enkel teamwork, maar ook oprecht samen-werken, om dat gemeenschappelijk doel te bereiken. DHR Partners heeft ook de intentie te ‘zorgen voor’, eigen aan een echt partnership. We streven per definitie naar langere termijnrelaties, omdat het verhogen van het welbevinden van uw medewerkers ook een lange termijndoel is.

CREATIVITEIT

Voor DHR Partners ligt creativiteit op het kruispunt van innovatie en realisme. Het is niet zo moeilijk om nieuwe ideeën te opperen, maar hoe implementeren we die, zodat het ook werkt voor u en uw medewerkers? Is de timing wel goed? Is er (genoeg) budget? Past het in de cultuur? Kortom: wat is realistisch?

Als je enkel de middelen hebt om met de fiets van A naar B te rijden, zal DHR partners u niet aanbevelen om met de wagen te gaan om er sneller te geraken. Misschien stellen we een racefiets voor, of misschien helpen we u wel met het maken van een business case voor de aankoop van een wagen als dat zinvol zou zijn.

DHR Partners zal ook partneren met andere (HR) service providers. Als het voor u de beste oplossing is met een derde partij samen te werken, zullen wij dat ook aanbevelen.

Het is echter ook mogelijk dat – aangezien wij maatwerk willen aanbieden- we een oplossing bedenken die nog niet is uitgerold in de markt. DHR Partners zal die dan graag voor u ontwikkelen, binnen het wettelijk toegelaten kader.
Hier leunt creativiteit naar innovatie.

creativiteit
#creativiteit
art of leadership

HUMOR

Bij DHR Partners zijn we overtuigd dat humor een kritische factor is om succesvol te zijn. Humor werkt humaniserend, het stelt mensen op hun gemak. Het is een manier om door spanningen te breken, omdat we daardoor vaak beseffen dat we eigenlijk hetzelfde nastreven, zelfs in moeilijke situaties.

Humor faciliteert ook creatief denken: het helpt mensen met ideeën te spelen, om minder kritisch te zijn, om dingen op een andere manier te bekijken. Het bewerkstelligt een vruchtbare omgeving voor innovatie, omdat mensen meer inspiratie krijgen als ze ontspannen zijn.

Verder helpt humor ons vertrouwen te hebben: humor toont vaak de authentieke persoon onder ons professionele masker. Men is dus oprechter en dit werkt dan weer een echt partnership in de hand.

“A sense of humor is part of the art of leadership, of getting along with people, of getting things done.”

– Dwight D. Eisenhower

WENST U MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT OP MET DHR PARTNERS.

bottom of page